-- UJIAN STATISTIK --

UJIAN Statistik Susulan

Sabtu 17 juli 2017

Tutor : Gilang Pandu Palagan

Soal ujian
Data ujian
Selamat Mengerjakan dengan Penuh Kejujuran