MANAJEMEN 2016 KELAS G

NO NO POKOK NAMA MAHASISWA KELAS
1 2016310295 MERRYN FELSIA ALDHERA G
2 2016310296 FAZRY OKTAVIANSYAH ASYHARI G
3 2016310297 ILHAM FAHMI G
4 2016310298 SUMARDIN G
5 2016310299 DIAN ISLAMMIATI G
6 2016310300 YULINAR DWI ASTUTI G
7 2016310301 YURISNA KHOIRUNNISA G
8 2016310302 PUTRI ANANDA G
9 2016310303 RAHAYU TITISARI G
10 2016310304 UTIYA SEPTIARSARI G
11 2016310305 EMIR SYAQIB ARSALAN G
12 2016310306 VERA SABRINA G
13 2016310307 NOVERO AZISON G
14 2016310308 RIZAL AL ARIF G
15 2016310311 JEFRI HARIYANDA G
16 2016310312 YUNUS AL HABIB G
17 2016310313 DYAH AYU SEPTIANI G
18 2016310314 FICKRY BAYHAQI G
19 2016310315 GUNTUR PRASETYO BAKTI G
20 2016310316 MEILY ANGGRAENI G
21 2016310317 SATRIA MAHENDRA G
22 2016310318 ARFI MARSYAH G
23 2016310319 ANNISA DWI PUTERI ANDRYANI G
24 2016310320 MUHAMMAD WAHYUDI G
25 2016310321 IJMA AULIA NANTA G
26 2016310322 DINA SHABRINA AZZAHRA G
27 2016310323 MOHAMMAD CHOLILURRAHMAN G
28 2016310324 SYIFA YULIANA G
29 2016310325 SURYANI G
30 2016310327 RAMA DWI CAHYA SUDRAJAT G
31 2016310328 DEWI INDRIYANI G
32 2016310329 ZAITUN ADELIA G
33 2016310330 MUHAMAD GEOFANY FAHREZA G
34 2016310331 DENI ANDRE SUSANTO G
35 2016310332 MUHAMMAD NUR FAUZI G
36 2016310333 AMALIA SUSANTI G
37 2016310334 IDHA FADILAH G
38 2016310335 VINA NURWANI G
39 2016310336 MUHAMAD FAHRUL ROZI G
40 2016310338 VIRA FAJRINISSA G
41 2016310339 KALAIS AGUSTIN G
42 2016310341 FAJAR AL AMIN G
43 2016310342 DINI PERTIWI G
44 2016310343 MUHAMMAD IRFAN ISLAMY G

 

JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL ANGKATAN 2016
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMJ
MANAJEMEN KELAS : G            
No Hari Waktu Kode MK Mata Kuliah Sks Smt Kelas Prodi Dosen
1 SENIN 08.00-SLS MKK2103 Teori Manajemen 3 1 G M Noorlaila, SE., MM
2 SENIN 10.15-SLS MKK1101 General English 2 1 G M Mutiarani, M.Hum
3 SENIN 13.00-SLS MPK1101 Aqidah Ahlak 2 1 G M Adi Mansah, LC. MA
4 RABU 08.00-SLS MKK2101 Pengantar Akuntansi 1 3 1 G M Zulfikar Ramadhan, MM
5 RABU 10.15-SLS MKK2104 Matematika Ekonomi 3 1 G M Lukman Hadi, SE. MM
6 RABU 15.30-SLS MPK1103 Pendidikan Pancasila  2 1 G M Rusdaini Rusad, SH
7 KAMIS 13.00-SLS MPK1102 Kemuhammadiyahan 2 1 G M Mahmudin Sudin, MA
8 KAMIS 15.30-SLS MKK2102 Ekonomi Mikro 3 1 G M Siti Jamilah, SE. M.Si