AKUNTANSI 2016 KELAS B

NO NO POKOK NAMA MAHASISWA KELAS
1 2016320064 ANGGI WIDYA PUTRI RAHARJO B
2 2016320065 FADILLA FAJAR MUTAQIN B
3 2016320067 HARUMI UMAYACH B
4 2016320068 NURTFATIMA WAHYUNI B
5 2016320069 PUTRI SETYO UTAMI B
6 2016320070 SARAH FAIRUZ KAMILIA B
7 2016320074 MUHAMMAD DARMAWAN B
8 2016320075 KOTRUN ATIKA NADA B
9 2016320076 TITA WATININSIH B
10 2016320077 AJENG FIRLA B
11 2016320078 ANGGITA EKA PRATIWI B
12 2016320079 REZA DWI PUTRA B
13 2016320080 YESSI HANANIA OCTAVIANI FUTFIA B
14 2016320081 TRI  AYU LESTARI B
15 2016320082 AHMAD FATHUR RIZQI B
16 2016320083 DESTITA DWI RESPATININGRUM B
17 2016320084 FIRDA HAYYINA ZAHRA B
18 2016320085 SHIFANI NAFIANTI PUTRI B
19 2016320086 FADHEL AYATULLAH AMINY B
20 2016320087 WAHYU NEVY YANTI B
21 2016320088 MUHAMMAD FADYO RIZQI ILAHI B
22 2016320089 SARAH PURNAMA SARI B
23 2016320090 MEGA AYU GITANINGTYAS B
24 2016320091 HERISDA ERVIANI B
25 2016320092 ADE NURSAFITRI B
26 2016320093 NASTITI OKTAFIANA B
27 2016320094 FAHRUROZY SYAM B
28 2016320095 DWI YOSMA ENDAH PRATIWI B
29 2016320096 WIDYA ANANTA B
30 2016320097 RETNO WINAHYUNINGDYAH B
31 2016320098 HAFIZAH KALTSUM B
32 2016320099 MUHAMMAD ADHITYO TRI IRWANTO B
33 2016320100 DINA AMALIA B
34 2016320101 GUSTIAWAN B
35 2016320102 REGITA MAULIDA PUTRI B
36 2016320103 ISTY ESTU REJEKI B
37 2016320104 FERNANDI YOGA SAPUTRA B
38 2016320105 YUNITA FATMA B
39 2016320106 SARAS AYUNINGTYAS B
40 2016320107 HUNI FAULA B
41 2016320108 FANNY DAMAYANTI B
42 2016320109 HANNY NINDYA B
43 2016320110 KANA'AH B
44 2016320111 DESI ELVITASARI B
45 2016320112 NOVA KHOIRUNNISA B

 

JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL ANGKATAN 2016
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMJ
AKUNTANSI KELAS : B            
No Hari Waktu Kode MK Mata Kuliah Sks Smt Kelas Prodi Dosen
1 SENIN 10.15-SLS MKK2101 Pengantar Akuntansi 1 3 1 B AK Sulhendri, SE. M.Si
2 SENIN 15.30-SLS MPK1102 Kemuhammadiyahan 2 1 B AK Drs. Tajudin Masud, M.Ag
3 SELASA 10.15-SLS MKK2104 Matematika Ekonomi 3 1 B AK Titik Agus Setyaningsih., SE.M.Si
4 RABU 13.00-SLS MPK1103 Pendidikan Pancasila 2 1 B AK Dr. Sodikin
5 RABU 15.30-SLS MKK2102 Ekonomi Mikro 3 1 B AK Bobby Fisher., SE., M.Si
6 KAMIS 08.00-SLS MKK1101 General English 2 1 B AK Mutiarani, M.Hum
7 KAMIS 15.30-SLS MKK2103 Teori Manajemen 3 1 B AK Hairul Triwarti, SE. Ak. MM
8 JUMAT 15.30-SLS MPK1101 Aqidah Ahlak 2 1 B AK Rini Fatma Kartika, S.Ag.M.H.