KELAS J PROGRAM STUDI MANAJEMEN TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DAFTAR KELAS MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2017/2018
PROGRAM STUDI MANAJEMEN             KELAS J
       
NO NO POKOK NAMA MAHASISWA KELAS
1 2017310440 IRFAN MAULANA J
2 2017310441 RISKI OKTA WATMI J
3 2017310444 ULFIE ARDHITA J
4 2017310445 YUL KHAIDIR J
5 2017310446 ADELIA DYAH PRAMESWARY J
6 2017310447 NING  HALIMAH ZAHRA J
7 2017310449 KHOLIDATUL IMANIYAH J
8 2017310450 ADINDA ANNASTASIA SAM   J
9 2017310454 GUSTANIO DWI DISRIANSYAH J
10 2017310455 ANDINY SOFYAN J
11 2017310456 HELMI SRIYANTI WAHYUNINGSIH J
12 2017310457 ALIFA SIH SANGKAWARI J
13 2017310458 SARAH NUR HASANAH J
14 2017310460 FARHAN RIZKI PRATAMA J
15 2017310461 TRI SULISTIANI J
16 2017310462 ULFA ARMILA SARY J
17 2017310463 ARIFUDIN J
18 2017310464 MUHAMMAD ALKINDI PRATAMA J
19 2017310465 MUHAMMAD HASAN AL BANNA J
20 2017310466 MUHAMMAD ZAKI RAMADHAN J
21 2017310467 RIANA FITRI  J
22 2017310469 MUHAMMAD YOGIANSYAH  J
23 2017310470 PRALAMBANG SISDANA  J
24 2017310471 AWALUDIN SABILA RIZKI J
25 2017310472 IRINE DESTAWATI J
26 2017310473 INDRIYANI HIDAYATI  J
27 2017310474 MUHAMMAD DZULFAN  J
28 2017310475 VIRDA DAMAYANTI J
29 2017310476 RIDSAN ABDUL RAMADHAN NASUTION J
30 2017310477 M. FAZRYANSYAH J
31 2017310478 RIZKA SAFIRA J
32 2017310479 MUHAMMAD JAZULY J
33 2017310480 BAYIZA YUSUF HASANGGGA J
34 2017310481 EKO HADI SANTOSO J
35 2017310482 SULTAN ILHAM HASANAH J
36 2017310483 EKA VINATI NINGRUM J
37 2017310484 TIA APRILIA J
38 2017310485 YESI TAMARA J
39 2017310486 FARADHINA ZAHRAH J
40 2017310487 NOVIA APRIYANI J
41 2017310488 SITI NURHALIZA J
42 2017310489 FARIDA SYAMSU HADARIAH J
43 2017310490 AYU WIRANTI J
44 2017310491 ILHAM ALAMSYAH J
45 2017310493 CINDY ELYSIA SABELA J

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JADWAL MATAKULIAH SEMESTER 1 TAHUN 2017/2018
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
HARI JAM MATA KULIAH DOSEN SEMESTER KELAS PRODI
RABU  15:30 AQIDAH AHLAK  ONENG NURUL BARIYAH  1 MANAJEMEN 
JUM'AT  13:00 KEMUHAMMADIYAHAN  NURHIDAYAT  1 MANAJEMEN 
KAMIS  13:00 PENDIDIKAN PANCASILA  RUSDAINI RUSAD  1 MANAJEMEN 
SABTU  7:30 GENERAL ENGLISH  ANISA SUCIATY DEWI  1 MANAJEMEN 
SABTU  9:45 PENGANTAR AKUNTANSI 1  ZULFIKAR RAMADHAN  1 MANAJEMEN 
KAMIS  15:30 EKONOMI MIKRO  CECEP HARYOTO  1 MANAJEMEN 
JUM'AT  9:45 TEORI MANAJEMEN  FAJAR ADI  1 MANAJEMEN 
SENIN  15:30 MATEMATIKA EKONOMI  SUNARTI  1 MANAJEMEN